کندل شناسی برای کسب درآمد از ترید و بورس

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۲۵۰۰ هکتار)

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۴۰۰۰ هکتار)

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشم

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی )

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل آلا

0