کندل شناسی برای کسب درآمد از ترید و بورس

طرح توجیهی معدن سنگ مرمریت

طرح توجیهی اکتشاف گرافیت

طرح توجیهی بهره برداری از سنگ لاشه باظرفیت ۲۵,۰۰۰ تن درسال

طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز باظرفیت ۱۰,۰۰۰ تن درسال

طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ نمک باظرفیت ۳۰,۰۰۰ تن درسال

طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیم

طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات

طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ وخاک باظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ تن درسال

طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن

0