طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۲۵۰۰ هکتار)

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۴۰۰۰ هکتار)

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشم

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی )

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل آلا

۱۵۰۰۰ تومان

پرورش و نگهداری زنبور عسل

۱۵۰۰۰ تومان
0