طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه رانندگی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه زبان های خارجی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی چاپ و تولید عکس های رنگی و سیاه وسفید

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در رشته های مدیریت

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسه غیر انتفاعی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مهد کودک

۱۵۰۰۰ تومان
0