طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی وجهان گردی

۱۵۰۰۰ تومان

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

۲۰۰۰ تومان

طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافی نت

۱۵۰۰۰ تومان
0