طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پارچه گردباف

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پفک نمکی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید تافی و شکلات

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید چرم و سالامبور

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید چیپس سیب زمینی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید حوله

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید رشته آشی و پلویی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید مربا، ترشی و خیارشور

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نان فانتزی

۱۵۰۰۰ تومان
0