طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی سس مایونز

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی نمک یددار

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید وبسته بندی سبزیجات خشک

۱۵۰۰۰ تومان

تولیدترانس مهتابی ۴٠ وات و ٢٠ وات

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی جمع آوری شیر

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی قالبهای صنعتی باظرفیت ۴۰ دست در سال

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تولید انواعcd , dvd پر شده ( فشرده )

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته بندی ماهی

۱۵۰۰۰ تومان
0