طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسه غیر انتفاعی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مهد کودک

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم )

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوری فولاد و آهن

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی – اقتصادی- مالی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی فنی ، مالی واقتصادی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی وجهان گردی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ

۱۵۰۰۰ تومان
0