طرح توجیهی معدن سنگ مرمریت

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی اکتشاف گرافیت

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از سنگ لاشه باظرفیت ۲۵,۰۰۰ تن درسال

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز باظرفیت ۱۰,۰۰۰ تن درسال

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ نمک باظرفیت ۳۰,۰۰۰ تن درسال

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیم

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ وخاک باظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ تن درسال

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پوکه معدنی

۱۵۰۰۰ تومان
0