طرح توجیهی سنگ معدن تراورتن

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی عملیات اکتشاف سنگهای تزئینی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی معدن سنگ آهک باظرفیت ۵۵۰۰۰ تن

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی معدن سنگ مرمریت

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی معدن کائولن

۱۵۰۰۰ تومان

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

۲۰۰۰ تومان

طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافی نت

۱۵۰۰۰ تومان
0