طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی چاپ و تولید عکس های رنگی و سیاه وسفید

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۲۵۰۰ هکتار)

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت ۴۰۰۰ هکتار)

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیهی برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی در رشته های مدیریت

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسه غیر انتفاعی

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مهد کودک

۱۵۰۰۰ تومان
0